11, సెప్టెంబర్ 2015, శుక్రవారం

SSC TOPPER –1983-84

                     B. SATYANNA   
                                              GOPAL DINNE    
                                                  Marks -294

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి