22, డిసెంబర్ 2017, శుక్రవారం

గణిత దినోత్సవం

 గణిత మేధావి శ్రీనివాస రామానుజన్ కి నివాళి 

గణిత దినోత్సవం సందర్భంగా క్విజ్ కార్యక్రమం 

26, జనవరి 2017, గురువారం

గణతంత్ర దినోత్సవ వేడుకల చిత్రమాలిక ,               జనవరి 26, 2017


ప్రభాతభేరి 
పతాకావిష్కరణ 
ప్రధానోపాధ్యాయుల ప్రసంగం 
బహుమతి ప్రధానం 
విద్యార్థుల ప్రదర్శనలు 
జిల్లా పెరేడ్ గ్రౌండ్ లో అయిజ కస్తూరిబా పాఠశాల గైడ్స్ తొ పూడూరు  పాఠశాల స్కౌట్స్