19, సెప్టెంబర్ 2015, శనివారం

గత సంవత్సరం(2014-15) పదవ తరగతిలో ఉత్తమ ఫలితాలు సాధించిన చి. కృష్ణ, కుమారి శివమ్మలను అభినందిస్తున్న పాఠశాల ప్రధానోపాధ్యాయులు శ్రీపరమేశ్వరరెడ్డి గారు.

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి