23, జులై 2018, సోమవారం

ఆది గురువులు

అమూల్యమైన సేవలందించి, బదిలీపై వెళ్ళిన మా పాఠశాల ఉపాధ్యాయులకు చిరు సత్కారం.

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి