5, జూన్ 2018, మంగళవారం

SUBASH CHANDRA BOSE SCOUT TROOP- 1973-74, ZPHS, POODUR


SUBASH CHANDRA BOSE SCOUT TROOP- 1973-74
ZILLA PARISHAD HIGH SCHOOL. POODUR

    
First row sitting  (L to R)
1.      G. Sudharshan Reddy VIII
2.      P. Achanna   VIII
3.      M. Gopal Reddy  IX
4.      Venkatanna VIII
5.      M. Srinivasa Reddy   IX

Second row sitting  (L to R)
1.      Sri. E. Narayana  B. Sc., Asst.
2.      Sri. L. Rama Krishna Reddy  B.Sc., B.Ed.,   Asst.
3.      Sri. G. Sarva Reddy   Asst.
4.      Sri. D. Padmanabha Chary  B.A., B.Ed.,     Head Master
5.      Sri. Venkata Swamy    Scout Master
6.      Sri. K. Parandamulu   BOL STP
7.      Sri. Prabhakar Rao Asst.
8.      Sri. Mohd. Hussain   Vidwan  JHPThird row standing  (L to R)
1.    Mohd. Khasim  (watchman)
2.     Vengal Reddy  VIII
3.     Venkatrami Reddy VIII
4.     Bhaskar Reddy VIII
5.     Venkata Krishnudu IX
6.     Sudhakar Goud VIII
7.   Venkata Swamy VIII
8.    Parashuramudu  IX
9.    Vijayavardhan Reddy VIII
10.   Someshwar Reddy VIII
11.   Salva Reddy VIII
12.  Vijaya Chary  IX
13.   Smt.  Kannamma    (Sweeper)Fourth row standing  (L to R)
1.       Vijaya Bhaskar Reddy  VIII
2.       Ramaiah Setty VIII
3.       Reddappa Reddy VIII
4.       Mallaiah  IX
5.       Nalla Reddy   IX
6.       Hanuman Das   VIII

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి