11, మే 2016, బుధవారం

SSC RESULT-2016


                                                                    Passed: 42
                                  Fail     : 04
                                  Total   : 46
                                Pass %  :  91%

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి