14, ఆగస్టు 2015, శుక్రవారం

శ్రీ భాస్కర్ గారి బదిలీ సందర్భపు వీడ్కోలు సమావేశం

తెలుగు భాషోపాధ్యాయులు శ్రీ భాస్కర్ గారి బదిలీ సందర్భపు వీడ్కోలు సమావేశంలో ప్రసంగిస్తున్న పాఠశాల ప్రధానోపాధ్యాయులు శ్రీ పరమేశ్వరరెడ్డి గారు. చిత్రంలో శ్రీ భాస్కర్ గారు, శ్రీవెంకటకృష్ణ గారు, శ్రీ జయప్రకాష్ గారు, శ్రీ పూదత్తు కృష్ణమోహన గారు. చి.రోహిత్.

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి