24, నవంబర్ 2016, గురువారం

కాళోజీ జయంతి

శ్రీ కాళోజి నారాయణరావు జయంతిని నిర్వహిస్తున్న పాఠశాల ఉపాధ్యాయ బృందం 

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి