24, నవంబర్ 2016, గురువారం

శ్రీ వెంకటరమణ గారికి సన్మానం

హింది దివస్ సందర్భంగా పాఠశాల పూర్వ ఉపాధ్యాయులు, హింది పండిట్ శ్రీ వెంకటరమణ గారిని సన్మానిస్తున్న పాఠశాల ఉపాధ్యాయ బృందం 

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి